Hem > Kunskap > Innehåll

Vägtransportbandets klassificering

- Feb 10, 2018 -

1, enligt strukturen punkter: vanliga och anti-stöt, rivningsresistent typ.


2, enligt användningen av punkter: Förutom vanlig typ finns det slitstark, värmebeständig, kall, syra, flamskyddsmedel, tår, flamskyddsmedel, ozon och andra typer.


3, Variety: Det kan delas in i allmänt ändamål stålbandsledband, flamhämmande stålbandstransportband, värmebeständigt stålbandsledband, slitstarkt stålbandsledband, kallt stålbandsladband, syra- resistent stålbandsledband, oljebeständigt stålbandsledband, flamhämmande stålbandsledband och andra sorter. Styrka än det genomsnittliga transportbandet, längden är längre, kan minska omvandlingspunkten, spara kraften och kostnaden för styrning. .


Ett par: EP transportband funktioner

Nästa: Nej

Relevanta branschkunskap

Relaterade produkter

  • Quarry Transportband
  • Slitbandstransportband
  • Värmebeständig stålbandstransportband
  • Sidovägg och klämd transportband
  • Gruvtransportband
  • Transportband i stålindustrin